Idag 31 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke være utro

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke være utro

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke stjele

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 35 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om guds sønn jesus kristus til 23 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer og jeg fikk ikke Noe penger
Jeg overførte 1000 kroner Til Ramona muntean lenuta
Jeg sendte Trond Worren s avis til alle biskoper i landet

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn
Og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på borgergård

Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss
Sentrum 3 timer
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 30 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke slå ihjel

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke slå ihjel

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke lyge

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke lyge

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 35 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 100 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga tre timer
Og jeg fikk 2 kroner
Idag snakka jeg med sjefredaktør i Norge idag Finn Jarle Sæle
Han sa han ville se på det to bud

Forbønn

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn
Og Ramona og rebecca og David og Samuel Og Unni og Elias og alle personer
På borgergård
Jeg ble lagt i belter på psyk avd Ullevål sykehus
Jeg ble tvangs medisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum
I 3 timer
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Guds sønn Jesus Kristus sa til meg idag
Jeg kan tale til en psykiatrisk pasient

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere
Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Spørsmål til alle som leser min epost

Jeg har som journalist fått 10 saker på trykk i AftenpostenOg 38 saker på trykk i avisa Norge idag
Svar på spørsmåla mine snarest mulig

Hvordan hjelper du de fattige ?
Hvordan har du hjelpt de fattige ?

Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 29 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke mishandle din kone

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke mishandle din kone

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke røyke utendørs

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke røyke utendørs

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 35 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 55 personer
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga tre timer
Og jeg fikk 2 kroner Jeg overførte 4000 kroner Til Ramona muntean lenuta
Jeg snakka idag med sjefredaktør i Norge idag Finn Jarle Sæle
Han skulle se på de to buda jeg skrev idag
Og jeg sa at Norge idag kunne sette på trykk saken
5 personer på gata i Hønefoss om å mate fuglene

Forbønn
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på borgergård
Og Unni og Elias

Jeg ble lagt i belter på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg ble tvangs medisinert på Ullevål Sykehus
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum
3 timer
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student
Borgergård borgergata 30 hønefoss

35 bud som jeg har fått fra Guds sønn Jesus kristus

35 bud som jeg har fått fra Guds sønn Jesus Kristus

1 bud du skal elske dine fiender
2 bud du skal elske din neste som deg selv
3 bud du skal gi alt det du eier til de fattige
4 bud du skal ikke misunne
5 bud du skal ikke hate
6 bud du skal ikke se på og utføre porno
7 bud du skal ikke ruse deg på alkohol røyk og narkotika
8 bud du skal ikke være feig og sleip
9 bud du skal ikke være hovmodig
10 bud du skal hver dag gi til tiggere og hjemløse
11 bud du skal ikke sex trakassere
12 bud du skal ikke bryte ekteskapet
13 bud du skal ikke vigsle lesbiske og homofile i kirka
14 bud du skal ikke sende ut av Norge somaliske barn
15 bud du skal ikke mobbe og Plage psykotiske og rusmisbrukere
16 bud du skal ikke mobbe og Plage horebukker
17 bud du skal ikke utføre incest
18 bud du skal ikke abortere
19 bud du skal ikke utføre dødsstraff
20 bud du skal ikke mishandle Små barn
21 bud du skal ikke mishandle din kone
22 bud du skal ikke røyke utendørs
23 bud du skal ikke slå ihjel
24 bud du skal ikke lyge
25 bud du skal ikke stjele
26 bud du skal ikke være utro
27 bud du skal ikke mobbe og Plage utøya overlevende
28 bud du skal ikke mobbe kristne og jøder Og Muslimer
29 bud du skal ikke selge alkohol røyk og snus i butikker
30 bud i kirka skal prester be til Gud og forkynne fra evangeliet
I bibelen
31 bud alle sultne I verden skal ha mat klær Og rent vann
32 bud du skal ikke krige
33 bud du skal ikke være slem
34 bud alle personer på jorda skal være snille mot hverandre
35 bud du skal ikke forfølge personer

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 27 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke mishandle barn

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke mishandle barn

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke utføre incest

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke utføre incest

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 30 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 28 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 3 timer og jeg fikk 50 kroner
Jeg snakka idag med sjefredaktør finn Jarle Sæle i avisa Norge idag
Jeg sa til han at han at jeg har sendt han en sak om tigging og en sak om
Sunnhet som han kunne sette på trykk i avisa Norge idag

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på borgergård

Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere Aftenposten journalist
Og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 26 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke utføre dødsstraff

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke utføre dødsstraff

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke ruse deg på alkohol og narkotika i båt

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke ruse deg på alkohol og narkotika i båt

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 30 bud
Og forkynn om bud

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 28 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer og jeg fikk 40 kroner og jeg gav 1500 kroner
Til Ramona muntean lenuta i Romania
Idag snakka jeg med sjefredaktør finn Jarle Sæle i avisa Norge idag
Han ville se på disse to sakene jeg har laget
Barne og familieminister Ropstad Israel reiser
Og den andre saken
5 på gata i Hønefoss om tigger budsjett

Trond Worren disippel og profet og tigget og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 25 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke abortere

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke abortere

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke utføre vold og overgrep

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke utføre vold og overgrep

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 30 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 28 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer og jeg fikk 20 kroner
Ei husmor dame fikk en Diktsamling av meg
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på borgergård

Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hud sykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss