Idag 29 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke mishandle din kone

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke mishandle din kone

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke røyke utendørs

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke røyke utendørs

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 35 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 55 personer
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga tre timer
Og jeg fikk 2 kroner Jeg overførte 4000 kroner Til Ramona muntean lenuta
Jeg snakka idag med sjefredaktør i Norge idag Finn Jarle Sæle
Han skulle se på de to buda jeg skrev idag
Og jeg sa at Norge idag kunne sette på trykk saken
5 personer på gata i Hønefoss om å mate fuglene

Forbønn
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på borgergård
Og Unni og Elias

Jeg ble lagt i belter på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg ble tvangs medisinert på Ullevål Sykehus
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum
3 timer
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student
Borgergård borgergata 30 hønefoss