Idag 30 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke slå ihjel

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke slå ihjel

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke lyge

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke lyge

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 35 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 100 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga tre timer
Og jeg fikk 2 kroner
Idag snakka jeg med sjefredaktør i Norge idag Finn Jarle Sæle
Han sa han ville se på det to bud

Forbønn

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn
Og Ramona og rebecca og David og Samuel Og Unni og Elias og alle personer
På borgergård
Jeg ble lagt i belter på psyk avd Ullevål sykehus
Jeg ble tvangs medisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum
I 3 timer
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Guds sønn Jesus Kristus sa til meg idag
Jeg kan tale til en psykiatrisk pasient

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere
Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss