Idag 27 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke mishandle barn

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke mishandle barn

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke utføre incest

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke utføre incest

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 30 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 28 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 3 timer og jeg fikk 50 kroner
Jeg snakka idag med sjefredaktør finn Jarle Sæle i avisa Norge idag
Jeg sa til han at han at jeg har sendt han en sak om tigging og en sak om
Sunnhet som han kunne sette på trykk i avisa Norge idag

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på borgergård

Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere Aftenposten journalist
Og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss