Idag 26 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke utføre dødsstraff

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke utføre dødsstraff

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke ruse deg på alkohol og narkotika i båt

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke ruse deg på alkohol og narkotika i båt

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 30 bud
Og forkynn om bud

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 28 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer og jeg fikk 40 kroner og jeg gav 1500 kroner
Til Ramona muntean lenuta i Romania
Idag snakka jeg med sjefredaktør finn Jarle Sæle i avisa Norge idag
Han ville se på disse to sakene jeg har laget
Barne og familieminister Ropstad Israel reiser
Og den andre saken
5 på gata i Hønefoss om tigger budsjett

Trond Worren disippel og profet og tigget og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss