Idag 31 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke være utro

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke være utro

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke stjele

Kristne forkynn om dette bud

Kristne søk på nettet Trond Worren 35 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om guds sønn jesus kristus til 23 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer og jeg fikk ikke Noe penger
Jeg overførte 1000 kroner Til Ramona muntean lenuta
Jeg sendte Trond Worren s avis til alle biskoper i landet

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn
Og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på borgergård

Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss
Sentrum 3 timer
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss