Utgivelser

Worren har utgitt en rekke bøker og diktsamlinger, flere er tilgjengelige hos Nasjonalbiblioteket. Årstallet notert i oversikten er hentet fra NB og representerer ikke nødvendigvis årstallet publikasjonen ble først utgitt.

Diktsamling (1)
2014

Dikt og innlegg
2014

Diktsamling : Brita
2009

1 pilgrims reise – Bok utgitt på gata i Oslo
2014

2 pilgrims reise
2014

3 pilgrims reise
2014

Diktsamling (2)
2014

Dødslukten i Kaperneum
2014

Diktsamling : Areopagos
2014

Tårene over Jerusalem (1)
2014

Diktsamling : Alexander Rybak
2010 – 2013

Tårene over Jerusalem (2)
2014

Tiden fram til år 2007
2014