Side 1196 i dagboken idag 4 juni 2022 skjedde et stort mirakel i Hønefoss

Idag ble en gutt på 13 år og en gutt på 16 år frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til dem Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg To personer ble idag frelst Du får møte dem i Guds rike
13 åringen og 16 åringer fikk idag Trond Worren s cv og diktsamling lykken Jeg sa til dem at de må låne mine bøker på Ringerike bibliotek Bok 43 bud og boken den lille nye bibel I Asker og i Hønefoss har 803 personer blitt frelst på gata i Asker og i Hønefoss etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 165000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 214 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe personer Du skal ikke mobbe Levi Jensen
Lesere søk på nettet diktsamling Alexander Rybak og les journalist saken Mobbing i arbeids livet Der jeg intervjua tidligere arbeidsminister Dag Terje andersen Saken kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Og saken hva som hjelper mot angst kommer på trykk i søkelyset i November 2022 Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble tvangsmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
På tigger plakaten står det Jeg ble tvangs medisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Idag leste ingen personer tigger plakaten Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyprexa for å passe på at jeg tar medisinen Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer Og der er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss Jeg er ikke sterk nok Psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier claus fra Tyskland redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier claus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på.ventstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og Mads Sæløen og Joar Tranøy.og bjønnulv evenrud mot alle sykdommer Lesere les journalist saken helbredet av kreft på sykehuset Dere jeg intervjua Trygve lønning Saken stod på trykk i Norge idag Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata i Hønefoss I 3 timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger Arka mine på gatene i Hønefoss er idag ikke revet ned På den ene arket står det at Jørn Hoel vil lese mine bøker På det andre arket står dette dikt Se på små barna når De leker Deres livsglede er stor Det skal lite til å Glede et lite barn på jord
Trond Worren tidligere uteligger Trond Worren s cv og diktsamling lykken er idag ikke stjelt på kirken s bymisjon café og på clint restaurant i Hønefoss Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og korfu i Hellas og til lazaruz grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Taler per askilsrud i metodist kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på Ski og på sifnos og på korfu og ved lazarus grav i Israel Per askilsrud vil forkynne i kirken fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel Kristne skriv til meg idag om dere vil forkynne fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel De fleste bisbe dømme kontor i Norge har mine,bøker utstilt i resepsjonen Nationaltheatret og Oslo nye teater deler ut mine bøker Og norlis antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler ut mine bøker Trond Worren s avis og diktsamling lykken Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg i uka Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Bjarte Og Catrine th Paulsen og.øyvind Lien og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber etter pinse Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter
Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg I folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg i søkelyset I november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk Bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger I 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittertur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år

Side 1196 i dagboken idag 4 juni 2022 skjedde et stort mirakel i Hønefoss

Idag ble en gutt på 13 år og en gutt på 16 år frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til dem Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg To personer ble idag frelst Du får møte dem i Guds rike
13 åringen og 16 åringer fikk idag Trond Worren s cv og diktsamling lykken Jeg sa til dem at de må låne mine bøker på Ringerike bibliotek Bok 43 bud og boken den lille nye bibel I Asker og i Hønefoss har 803 personer blitt frelst på gata i Asker og i Hønefoss etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 165000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 214 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe personer Du skal ikke mobbe Levi Jensen
Lesere søk på nettet diktsamling Alexander Rybak og les journalist saken Mobbing i arbeids livet Der jeg intervjua tidligere arbeidsminister Dag Terje andersen Saken kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Og saken hva som hjelper mot angst kommer på trykk i søkelyset i November 2022 Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble tvangsmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
På tigger plakaten står det Jeg ble tvangs medisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Idag leste ingen personer tigger plakaten Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyprexa for å passe på at jeg tar medisinen Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer Og der er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss Jeg er ikke sterk nok Psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier claus fra Tyskland redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier claus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på.ventstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og Mads Sæløen og Joar Tranøy.og bjønnulv evenrud mot alle sykdommer Lesere les journalist saken helbredet av kreft på sykehuset Dere jeg intervjua Trygve lønning Saken stod på trykk i Norge idag Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata i Hønefoss I 3 timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger Arka mine på gatene i Hønefoss er idag ikke revet ned På den ene arket står det at Jørn Hoel vil lese mine bøker På det andre arket står dette dikt Se på små barna når De leker Deres livsglede er stor Det skal lite til å Glede et lite barn på jord
Trond Worren tidligere uteligger Trond Worren s cv og diktsamling lykken er idag ikke stjelt på kirken s bymisjon café og på clint restaurant i Hønefoss Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og korfu i Hellas og til lazaruz grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Taler per askilsrud i metodist kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på Ski og på sifnos og på korfu og ved lazarus grav i Israel Per askilsrud vil forkynne i kirken fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel Kristne skriv til meg idag om dere vil forkynne fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel De fleste bisbe dømme kontor i Norge har mine,bøker utstilt i resepsjonen Nationaltheatret og Oslo nye teater deler ut mine bøker Og norlis antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler ut mine bøker Trond Worren s avis og diktsamling lykken Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg i uka Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Bjarte Og Catrine th Paulsen og.øyvind Lien og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber etter pinse Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter
Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg I folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg i søkelyset I november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk Bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger I 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittertur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år