Side 1195 i dagboken idag 3 juni 2022 skjedde et stort mirakel i Hønefoss

Idag ble en ungdom frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til personen Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg En person ble idag frelst Du får møte personen i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 801 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 165000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss Idag møtte jeg to 13 åringer og en 16 åring og en ungdom som sa de Hadde blitt frelst på gata i Hønefoss etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem En ungdom sa til meg idag at han hadde satt inn 1000 kroner på min bank konto 50241089344 214 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe personer Du skal ikke mobbe Levi Jensen
Lesere søk på nettet diktsamling Alexander Rybak og les journalist saken Mobbing i arbeidslivet der jeg intervjua tidligere arbeidsminister Dag Terje Andersen Saken kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Saken om hva som hjelper mot angst kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Idag ringte jeg til Nationaltheatret i Oslo de sa de hadde utstilt mine bøker i bokhylla Trond Worren s avis og diktsamling lykken Oslo nye teater deler ut mine bøker Idag la jeg Trond Worren s cv og diktsamling lykken på kirken s bymisjon café og på clint restaurant De fleste bisbedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker Bok 1 pilgrim s reise og bok 2 pilgrim s reise og bok 3 pilgrim s reise Og diktsamling lykken Og diktsamling stå på og diktsamling bryr seg Og diktsamling betlehem og diktsamling skrik og diktsamling julekortet Disse bøkene har norlis antikvariat universitets gata 18 i oslo utstilt Nationaltheatret har lagt mine bøker ut på nettet Og de låner ut mine bøker Ringerike bibliotek låner ut mine bøker Bok 43 bud og boken den lille nye bibel og diktsamlinger Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Taler per askilsrud i metodist kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på Ski og på sifnos og på korfu og ved lazarus grav Per askilsrud vil forkynne i kirken fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel For ikke så lenge siden fikk jeg epost fra barne og familie departementet De skrev at statsråden leser mine e post og mine bøker Og de har utstilt pauserommet mine bøker Jeg er nå på trykk i folk er folk der er bilde av meg og tigger plakat på en helside På tigger plakaten står det Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann I folk er folk står mitt dikt kongen og tiggeren på trykk Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Jeg sov ute i 14 dager i desember 2016 i Oslo og jeg frøs på hode og hender og føtter og folk plaga meg om natta Jeg var plaga av bilstøy og eksos Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor SAS hotellet i Oslo
På tigger plakaten står det idag Jeg sov utenfor SAS hotellet i Oslo I løpet av 3 timer leste ingen personer idag tigger plakaten Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata I 3 timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger Lesere søk på nettet journalist saken et hjem en menneskerett Dere jeg intervjua avdelingsdirektør harald assen i kommunal departementet Saken stod på trykk i Norge idag Lesere søk på.nettet bok dødslukten i kaperneum og les journalist saken Tigging i hovedstaden på trykk i gata s parlament Lesere søk på nettet journalist saken helbredet av kreft Dere jeg intervjua Trygve lønning Saken stod på trykk i Norge idag Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Catrine th Paulsen og Øyvind Lien og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de personer jeg har nevnt mot alle sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist
Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittratur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år

Side 1195 i dagboken idag 3 juni 2022 skjedde et stort mirakel i Hønefoss

Idag ble en ungdom frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til personen Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg En person ble idag frelst Du får møte personen i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 801 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 165000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss Idag møtte jeg to 13 åringer og en 16 åring og en ungdom som sa de Hadde blitt frelst på gata i Hønefoss etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem En ungdom sa til meg idag at han hadde satt inn 1000 kroner på min bank konto 50241089344 214 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe personer Du skal ikke mobbe Levi Jensen
Lesere søk på nettet diktsamling Alexander Rybak og les journalist saken Mobbing i arbeidslivet der jeg intervjua tidligere arbeidsminister Dag Terje Andersen Saken kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Saken om hva som hjelper mot angst kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Idag ringte jeg til Nationaltheatret i Oslo de sa de hadde utstilt mine bøker i bokhylla Trond Worren s avis og diktsamling lykken Oslo nye teater deler ut mine bøker Idag la jeg Trond Worren s cv og diktsamling lykken på kirken s bymisjon café og på clint restaurant De fleste bisbedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker Bok 1 pilgrim s reise og bok 2 pilgrim s reise og bok 3 pilgrim s reise Og diktsamling lykken Og diktsamling stå på og diktsamling bryr seg Og diktsamling betlehem og diktsamling skrik og diktsamling julekortet Disse bøkene har norlis antikvariat universitets gata 18 i oslo utstilt Nationaltheatret har lagt mine bøker ut på nettet Og de låner ut mine bøker Ringerike bibliotek låner ut mine bøker Bok 43 bud og boken den lille nye bibel og diktsamlinger Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Taler per askilsrud i metodist kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på Ski og på sifnos og på korfu og ved lazarus grav Per askilsrud vil forkynne i kirken fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel For ikke så lenge siden fikk jeg epost fra barne og familie departementet De skrev at statsråden leser mine e post og mine bøker Og de har utstilt pauserommet mine bøker Jeg er nå på trykk i folk er folk der er bilde av meg og tigger plakat på en helside På tigger plakaten står det Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann I folk er folk står mitt dikt kongen og tiggeren på trykk Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Jeg sov ute i 14 dager i desember 2016 i Oslo og jeg frøs på hode og hender og føtter og folk plaga meg om natta Jeg var plaga av bilstøy og eksos Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor SAS hotellet i Oslo
På tigger plakaten står det idag Jeg sov utenfor SAS hotellet i Oslo I løpet av 3 timer leste ingen personer idag tigger plakaten Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata I 3 timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger Lesere søk på nettet journalist saken et hjem en menneskerett Dere jeg intervjua avdelingsdirektør harald assen i kommunal departementet Saken stod på trykk i Norge idag Lesere søk på.nettet bok dødslukten i kaperneum og les journalist saken Tigging i hovedstaden på trykk i gata s parlament Lesere søk på nettet journalist saken helbredet av kreft Dere jeg intervjua Trygve lønning Saken stod på trykk i Norge idag Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Catrine th Paulsen og Øyvind Lien og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de personer jeg har nevnt mot alle sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist
Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittratur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år