Side 1193 i dagboken idag 1 juni 2022 skjedde et stort mirakel i Hønefoss

Idag ble en 13 åring og en 15 åring og en 17 åring frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til dem Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg Tre personer ble idag frelst Du får møte dem i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 800 personer blitt frelst på gata i Asker og i Hønefoss Etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 165000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 214 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe personer Du skal ikke mobbe Levi Jensen
Lesere søk på nettet diktsamling Alexander Rybak og les journalist saken Mobbing i arbeids livet Der jeg intervjua tidligere arbeids minister Dag Terje Andersen Saken kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Og journalist saken om hva som hjelper mot angst kommer på trykk i søkelyset I november 2022 Lesere søk på.nettet Trygve lønning helbredet av kreft Dere jeg intervjua Trygve lønning Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Jeg helbredet Trygve lønning mot kreft
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 51 personer på gata i Hønefoss Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg i tre timer men jeg fikk ikke noe penger Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor den katolske domkirka i Oslo
På tigger plakaten står det idag Jeg sov utenfor den katolske domkirka i Oslo I løpet av 3 timer leste 3 personer idag tigger plakaten Idag sendte jeg et ark til alle biskoper og statsråder i Norge og til 10 sjefredaktører i avis På arket står det
Idag 27 mai 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal arbeide mot tortur
Trond Worren disippel og profet Idag la jeg Trond Worren s cv og et dikt på kirken s bymisjon café Og idag hengte jeg dette dikt opp på gata i Hønefoss De små barn vet ikke Hva hat og vold og hevn er De fleste bisbedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norlis antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker Trond Worren s avis og diktsamling lykken Og boka tårene over jerusalem Ringerike bibliotek låner ut mine bøker Bok 43 bud og boka den lille nye bibel og diktsamlinger Nationalbiblioteket nb.no har lagt mine bøker ut på nettet De låner ut mine bøker Oslo nye teater og national theateret har delt ut mine bøker Jeg er nå på trykk i folk er folk Bilde av meg og tigger plakat på en helside På tigger plakaten står det Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann I folk er folk står dette dikt på trykk kongen og tiggeren For ikke lenge siden fikk jeg epost fra familie og barne departemetet De skrev at statsråden leser mine bøker og epost og de har utstilt mine bøker på pause rommet Jeg sov ute i 14 dager i Oslo i desember 2016 og jeg frøs på hode og hender og føtter og folk plaga meg om natta Jeg var plaga av bilstøy og eksos Lesere søk på nettet journalist saken et hjem en menneske rett der jeg intervjua avdelingsdirektør harald assen i kommunal departementet Saken stod på trykk i Norge idag Lesere søk på.nettet bok dødslukten i kaperneum og bakerst i boka står journalist saken tigging i hovedstaden Som jeg fikk på trykk i gatas parlament Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg i uka Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at folk må gi alt det de eier til de fattige Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Catrine th Paulsen og bjønnulv evenrud og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle og Øyvind Lien Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de personer jeg har nevnt mot alle sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Idag gav jeg 30 kroner til ei ufør dame
Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres Avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet I søkelyset I november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på.trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittratur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år

Side 1193 i dagboken idag 1 juni 2022 skjedde et stort mirakel i Hønefoss

Idag ble en 13 åring og en 15 åring og en 17 åring frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til dem Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg Tre personer ble idag frelst Du får møte dem i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 800 personer blitt frelst på gata i Asker og i Hønefoss Etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 165000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 214 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe personer Du skal ikke mobbe Levi Jensen
Lesere søk på nettet diktsamling Alexander Rybak og les journalist saken Mobbing i arbeids livet Der jeg intervjua tidligere arbeids minister Dag Terje Andersen Saken kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Og journalist saken om hva som hjelper mot angst kommer på trykk i søkelyset I november 2022 Lesere søk på.nettet Trygve lønning helbredet av kreft Dere jeg intervjua Trygve lønning Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Jeg helbredet Trygve lønning mot kreft
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 51 personer på gata i Hønefoss Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg i tre timer men jeg fikk ikke noe penger Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor den katolske domkirka i Oslo
På tigger plakaten står det idag Jeg sov utenfor den katolske domkirka i Oslo I løpet av 3 timer leste 3 personer idag tigger plakaten Idag sendte jeg et ark til alle biskoper og statsråder i Norge og til 10 sjefredaktører i avis På arket står det
Idag 27 mai 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal arbeide mot tortur
Trond Worren disippel og profet Idag la jeg Trond Worren s cv og et dikt på kirken s bymisjon café Og idag hengte jeg dette dikt opp på gata i Hønefoss De små barn vet ikke Hva hat og vold og hevn er De fleste bisbedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norlis antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker Trond Worren s avis og diktsamling lykken Og boka tårene over jerusalem Ringerike bibliotek låner ut mine bøker Bok 43 bud og boka den lille nye bibel og diktsamlinger Nationalbiblioteket nb.no har lagt mine bøker ut på nettet De låner ut mine bøker Oslo nye teater og national theateret har delt ut mine bøker Jeg er nå på trykk i folk er folk Bilde av meg og tigger plakat på en helside På tigger plakaten står det Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann I folk er folk står dette dikt på trykk kongen og tiggeren For ikke lenge siden fikk jeg epost fra familie og barne departemetet De skrev at statsråden leser mine bøker og epost og de har utstilt mine bøker på pause rommet Jeg sov ute i 14 dager i Oslo i desember 2016 og jeg frøs på hode og hender og føtter og folk plaga meg om natta Jeg var plaga av bilstøy og eksos Lesere søk på nettet journalist saken et hjem en menneske rett der jeg intervjua avdelingsdirektør harald assen i kommunal departementet Saken stod på trykk i Norge idag Lesere søk på.nettet bok dødslukten i kaperneum og bakerst i boka står journalist saken tigging i hovedstaden Som jeg fikk på trykk i gatas parlament Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg i uka Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at folk må gi alt det de eier til de fattige Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Catrine th Paulsen og bjønnulv evenrud og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle og Øyvind Lien Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de personer jeg har nevnt mot alle sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Idag gav jeg 30 kroner til ei ufør dame
Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres Avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet I søkelyset I november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på.trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittratur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år