Side 1192 i dagboken ikveld 31 mai 2022 sier Trond Worren at kvelden s dikt er

Kvelden s dikt er
De små barn er ikke Bekymret
Trond Worren tidligere uteligger
De små barn vet ikke Hva hat vold og hevn er
Trond Worren tidligere uteligger
Se på små barna og Lær av dem De bomber ikke folk Hva vet de om hat og Vold og hevn
Trond Worren tidligere uteligger
De små barn Hører Guds rike til
Trond Worren tidligere uteligger

Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at dere setter på trykk disse dikt i folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere på utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet Psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittratur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år

Side 1192 i dagboken ikveld 31 mai 2022 sier Trond Worren at kvelden s dikt er

Kvelden s dikt er
De små barn er ikke Bekymret
Trond Worren tidligere uteligger
De små barn vet ikke Hva hat vold og hevn er
Trond Worren tidligere uteligger
Se på små barna og Lær av dem De bomber ikke folk Hva vet de om hat og Vold og hevn
Trond Worren tidligere uteligger
De små barn Hører Guds rike til
Trond Worren tidligere uteligger

Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at dere setter på trykk disse dikt i folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere på utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet Psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittratur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år