Side 328 i dagboken ikveld 8 mars 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Jeg vekket lazarus opp fra de døde Lasarus er i Guds rike
Det står om lazarus i evangeliet i bibelen
Jeg vekket Jairus datter opp fra de døde Jairus datter er i Guds rike
Det står om Jairus datter i evangeliet i bibelen
Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Jeg gikk på gennesareth sjøen i Israel Jeg stilna stormen På gennesareth sjøen i israel
Det står om da Guds sønn Jesus Kristus gikk på gennesareth sjøen i Israel I evangeliet i bibelen Det står om da Guds sønn Jesus Kristus stilna stormen På gennesareth sjøen i Israel I evangeliet i bibelen
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset Desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om dere setter på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet I Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss