Guds sønn Jesus Kristus Sa til meg i kveld 21 november 2018 du sov utenfor den katolske domkirka og utenfor nor misjonen ved SAS hotellet i oslo

I kveld sa Guds sønn Jesus Kristus til meg

Du sov utenfor den katolske domkirka i Oslo og du sov utenfor
Storsalen normisjonen ved SAS hotellet i oslo desember 2016
Jeg er med deg du er min venn

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss

Hvis du er kristen så be hver dag til Gud for meg

Trond worren