Folk er folk nå er det alvor

I kveld 21 november 2018 fikk jeg vite av Ramona muntean lenutaAt barna har ikke spist på tre dager og Ramona har ikke råd til medisin
Varme anlegg og mat Ramona sier hun må ha 1700 kroner til i morgen
Til mat og medisiner
Lesere sett inn 1700 kroner på konto 50241089344 til i morgen
Og redd familien Ramona

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss

Bjønnulv skriv til meg i kveld om jeg får dette på trykk i folk er folk
Redd familien Ramona hun har 5 barn