Idag 21 november 2018 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Du sov utenfor norsk Luther misjonssamband i Oslo desember 2016
Jeg er med deg du er min venn

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss

Diktet

Rikdommen er
I fattigdommen

Trond Worren tidligere uteligger