Dikt minne fra stranda

Jeg husker får JacobWorren som var tannlege
På bygda stranda med
4000 innbyggere
Han måkte tak om
Vinteren og han
Hadde båt og han
Og jeg fiska sei og
Torsk og hummer
I Storfjorden og vi
Pleide å se på laksen
Som svømte oppover
Stranda elva

Trond Worren

Tigger disippel Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss