Dikt autisten

Jeg husker at jeg jobbaSom støttekontakt for
Autisten Gunnar drevelin
I Oslo
Vi pleide å gå på café
Og en gang sa Gunnar
Marie Marie og jeg
Forstod ikke hva han
Mente med det
Og han sa vestavind
Og han sa Trond Worren
Er hyggelig

Trond Worren

Tigger disippel Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss