Dikt seier

Det er seierI å tigge

Det er seier
I å gi

Det er seier
I å være Barmhjertig

Trond Worren

Tigger disippel Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss