Side 1190 i dagboken idag 31 mai 2022 sier Trond Worren at 797 personer har blitt frelst på gata i Asker og i Hønefoss etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem

Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 165000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 214 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe personer Du skal ikke mobbe Levi Jensen
Lesere søk på nettet diktsamling Alexander Rybak og les journalist saken Mobbing i arbeidslivet der jeg intervjua tidligere arbeidsminister Dag Terje Andersen Saken kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Og saken hva som hjelper mot angst kommer på trykk i søkelyset I november 2022 Hver dag på kirken s bymisjon café i Hønefoss Hver dag stjeler folk Trond Worren cv og dikt på kirken s bymisjon café Putin og biden og Jonas Gahr støre og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle og Aftenposten redaktører og norsk etterretning og amerikansk etterretning og russisk etterretning og pst og forsvaret finn ut hvem som stjeler mine Bøker på kirken s bymisjon café i Hønefoss Idag hadde noen i Hønefoss revet ned diktet mitt på gata Det var diktet Små barn s lek som Steg på himmelen skyer
Trond Worren tidligere uteligger Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyprexa for å passe på at jeg tar medisinen Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer Og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss sentrum Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Han fikk idag diktsamling lykken som står utstilt på nyheter på Ringerike bibliotek Og diktet Se på små barna Deres livsglede er stor… Det skal lite til å glede Et lite barn på jord…
Trond Worren tidligere uteligger Dette diktet hengte jeg idag opp på gata i Hønefoss Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Dere sykepleier claus fra Tyskland redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Rebecca og bjønnulv evenrud og Mads Sæløen og Joar Tranøy mot alle sykdommer Jeg er nå på trykk i folk er folk Med bilde av meg På en helside jeg og tigger plakat På tigger plakaten står det Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
I folk er folk står diktet Kongen og tiggeren på trykk Lesere søk på nettet dikt kongen og tiggeren og les diktet Lesere søk på nettet journalist saken et hjem en menneskerett Dere jeg intervjua avdelingsdirektør harald assen i kommunal Departementet Saken stod på trykk i Norge idag I Norge idag har jeg fått på trykk saken helbredet av kreft Dere jeg intervjua Trygve lønning Lesere søk på nettet og les journalist saken Lesere søk på nettet boka dødslukten i kaperneum og bakerst i boka står journalist saken tigging i hovedstaden på trykk i gatas parlament Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig og nå har jeg bare 1000 kroner igjen som skal vare til 18 juni 2022 Sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Taler per askilsrud i metodist kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på Ski og på sifnos og på korfu og ved lazasrus grav Per askilsrud vil forkynne fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel De fleste bisbedømme kontor i Norge har mine bøker utstilt i resepsjonen Ringerike bibliotek låner ut mine bøker National biblioteket nb har lagt mine bøker ut på nettet og de låner ut mine bøker Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler ut mine bøker Og Oslo nye teater og national teateret har delt ut mine bøker Idag sendte jeg diktsamling lykken til stranda folke bibliotek Som kan låne ut mine bøker Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor norsk Luther misjons samband ved SAS hotellet i Oslo Du sov utenfor storsalen normisjonen ved SAS hotellet i Oslo
På tigger plakaten står det idag Jeg sov utenfor storsalen normisjonen ved SAS hotellet i Oslo På den andre tigger plakaten står det Jeg sov utenfor norsk Luther misjons samband i Oslo I løpet av 3 timer leste ingen personer idag tigger plakatene i Hønefoss Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Levi Jensen og Catrine th Paulsen og bjønnulv evenrud og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss Blir utvalgt til disipler og profeter
Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk I deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli. Bokhandel skjønnlittratur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år

Side 1190 i dagboken idag 31 mai 2022 sier Trond Worren at 797 personer har blitt frelst på gata i Asker og i Hønefoss etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem

Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 165000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 214 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe personer Du skal ikke mobbe Levi Jensen
Lesere søk på nettet diktsamling Alexander Rybak og les journalist saken Mobbing i arbeidslivet der jeg intervjua tidligere arbeidsminister Dag Terje Andersen Saken kommer på trykk i søkelyset i november 2022 Og saken hva som hjelper mot angst kommer på trykk i søkelyset I november 2022 Hver dag på kirken s bymisjon café i Hønefoss Hver dag stjeler folk Trond Worren cv og dikt på kirken s bymisjon café Putin og biden og Jonas Gahr støre og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle og Aftenposten redaktører og norsk etterretning og amerikansk etterretning og russisk etterretning og pst og forsvaret finn ut hvem som stjeler mine Bøker på kirken s bymisjon café i Hønefoss Idag hadde noen i Hønefoss revet ned diktet mitt på gata Det var diktet Små barn s lek som Steg på himmelen skyer
Trond Worren tidligere uteligger Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyprexa for å passe på at jeg tar medisinen Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer Og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss sentrum Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Han fikk idag diktsamling lykken som står utstilt på nyheter på Ringerike bibliotek Og diktet Se på små barna Deres livsglede er stor… Det skal lite til å glede Et lite barn på jord…
Trond Worren tidligere uteligger Dette diktet hengte jeg idag opp på gata i Hønefoss Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Dere sykepleier claus fra Tyskland redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Rebecca og bjønnulv evenrud og Mads Sæløen og Joar Tranøy mot alle sykdommer Jeg er nå på trykk i folk er folk Med bilde av meg På en helside jeg og tigger plakat På tigger plakaten står det Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
I folk er folk står diktet Kongen og tiggeren på trykk Lesere søk på nettet dikt kongen og tiggeren og les diktet Lesere søk på nettet journalist saken et hjem en menneskerett Dere jeg intervjua avdelingsdirektør harald assen i kommunal Departementet Saken stod på trykk i Norge idag I Norge idag har jeg fått på trykk saken helbredet av kreft Dere jeg intervjua Trygve lønning Lesere søk på nettet og les journalist saken Lesere søk på nettet boka dødslukten i kaperneum og bakerst i boka står journalist saken tigging i hovedstaden på trykk i gatas parlament Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig og nå har jeg bare 1000 kroner igjen som skal vare til 18 juni 2022 Sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Taler per askilsrud i metodist kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på Ski og på sifnos og på korfu og ved lazasrus grav Per askilsrud vil forkynne fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boka 43 bud og bøkene den lille nye bibel De fleste bisbedømme kontor i Norge har mine bøker utstilt i resepsjonen Ringerike bibliotek låner ut mine bøker National biblioteket nb har lagt mine bøker ut på nettet og de låner ut mine bøker Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler ut mine bøker Og Oslo nye teater og national teateret har delt ut mine bøker Idag sendte jeg diktsamling lykken til stranda folke bibliotek Som kan låne ut mine bøker Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor norsk Luther misjons samband ved SAS hotellet i Oslo Du sov utenfor storsalen normisjonen ved SAS hotellet i Oslo
På tigger plakaten står det idag Jeg sov utenfor storsalen normisjonen ved SAS hotellet i Oslo På den andre tigger plakaten står det Jeg sov utenfor norsk Luther misjons samband i Oslo I løpet av 3 timer leste ingen personer idag tigger plakatene i Hønefoss Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Levi Jensen og Catrine th Paulsen og bjønnulv evenrud og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss Blir utvalgt til disipler og profeter
Bjønnulv evenrud det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i folk er folk i neste nummer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk I deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli. Bokhandel skjønnlittratur univeritets gata 22 til 24 i Oslo Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo i 10 år