Side 1070 i dagboken ikveld 23 januar 2022 sier Trond Worren søk på nettet National biblioteket nb.no bok Trond Worren Og les diktsamlingen et menneske

Bakerst i diktsamlingen et menneske står journalist saken jeg fikk på trykk i avisa Norge idag Vil doble antall syklende Der jeg intervjua avdelings direktør i samferdsesdepartementet Ola brattegard
Dere i forlag jeg sender dere en og en side dere kan utgi i bokform hvis dere vil
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1070 i dagboken ikveld 23 januar 2022 sier Trond Worren søk på nettet National biblioteket nb.no bok Trond Worren Og les diktsamlingen et menneske

Bakerst i diktsamlingen et menneske står journalist saken jeg fikk på trykk i avisa Norge idag Vil doble antall syklende Der jeg intervjua avdelings direktør i samferdsesdepartementet Ola brattegard
Dere i forlag jeg sender dere en og en side dere kan utgi i bokform hvis dere vil
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo