Side 1069 i dagboken idag 23 januar 2022 sier Trond Worren søk på nettet National biblioteket nb.no bok Trond Worren Og les diktsamlingen julekortet

Bakerst i diktsamlingen jule kortet står disse journalist saker Frilans sak av journalist Trond Worren på trykk i Finnmark dagblad 21 januar 2014 Regjeringen s mobbe strategi der jeg intervjua kunnskapsminister Torbjørn røe Isaksen
Og bakerst i diktsamlingen julekortet står denne journalist saken jeg fikk på trykk i Norge idag 27 kapeller skal bringe kirken til folket der intervjua jeg Bernt h Christensen
Og bakerst i diktsamlingen jule kortet står journalist saken jeg fikk på trykk i Norge idag Skole barn sliter med overvekt Der intervjua jeg avdelingsdirektør i helse departementet Anne Catrine haug Jørgensen
Dere i forlag hvis dere vil utgi en og en side i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitterær universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1069 i dagboken idag 23 januar 2022 sier Trond Worren søk på nettet National biblioteket nb.no bok Trond Worren Og les diktsamlingen julekortet

Bakerst i diktsamlingen jule kortet står disse journalist saker Frilans sak av journalist Trond Worren på trykk i Finnmark dagblad 21 januar 2014 Regjeringen s mobbe strategi der jeg intervjua kunnskapsminister Torbjørn røe Isaksen
Og bakerst i diktsamlingen julekortet står denne journalist saken jeg fikk på trykk i Norge idag 27 kapeller skal bringe kirken til folket der intervjua jeg Bernt h Christensen
Og bakerst i diktsamlingen jule kortet står journalist saken jeg fikk på trykk i Norge idag Skole barn sliter med overvekt Der intervjua jeg avdelingsdirektør i helse departementet Anne Catrine haug Jørgensen
Dere i forlag hvis dere vil utgi en og en side i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitterær universitets gata 22 til 24 i oslo