Side 839 i dagboken ikveld 19 september 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Det var ikke vg og Aftenposten som åpnet Rødehavet Det var Gud fader som åpnet Rødehavet
Les i bibelen om da gud fader åpnet rødehavet
Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Maria magdalena er i Guds rike
Les i bibelen om Maria magdalena
Journalister og redaktører la mange personer få lese det jeg har skrevet
Dere i bladet kvinner og familie skriv til meg Ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i bladet kvinner og familie
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i bladet psykisk helse
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i september 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om dere vil sette på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet I Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk,syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss