Side 838 i dagboken idag 19 september 2021 ringte jeg til sjefredaktør finn Jarle Sæle i Norge idag

Jeg sa til finn Jarle Sæle at 596 personer har blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 155400 personer på gata i Oslo og i Asker og i hønefoss Sjefredaktør finn Jarle sa til meg at jeg kommer på trykk i avisa Norge idag
Journalister og redaktører la mange personer få lese der jeg har skrevet
Dere i bladet kvinner og familie skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i bladet kvinner og familie
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i september 2021
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss