Side 346 i dagboken idag 14 mars 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Jeg ville bli født i Betlehem i Israel Du ble født i Bergen Jeg ville vokse opp i nazareth Du vokste opp i bygda stranda
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som journalist
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset Desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg får på trykk Det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet I Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss