Idag 5 august 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Den som vil være stor blant dere skal være
Den andres Tjener

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Den som vil være stor blant dere
Skal være den andres Tjener

Kristne forkynn om dette bud

På den andre siden av tigger plakaten står det

Tigging minner folk om å gi og vise barmhjertighet

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Tigging minner folk om å gi og vise barmhjertighet

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 48 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 2 timer men jeg fikk bare 10 kroner Av En av sjefene på borgergård
Jeg gav idag 3500 kroner til Ramona muntean lenuta i Romania
Min avis Trond Worren s avis får ligge på Narum kafe I Hønefoss

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss