Dikt 35 bud

Jeg har fått35 bud fra
Guds sønn
Jesus Kristus

Trond Worren tidligere uteligger

Guds sønn Jesus
Kristus har sagt
Til meg
Jeg kan tale til
En psykiatrisk
Pasient

Trond Worren tidligere uteligger

Å krige er
Verre enn
Å se på porno

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg ble lagt i
Belte på psyk avd
Ullevål sykehus

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg ble tvangs
Medisinert
På psyk avd
Ullevål sykehus

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg er ikke sterk
Nok psykisk
Til å reise til
Oslo

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg er ikke sterk
Nok psykisk
Til å ha lange
Samtaler

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg er bare sterk nok
Psykisk til å være i
Hønefoss sentrum
3 timer

Trond Worren tidligere uteligger

I desember 2016
Sov jeg ute 14 dager
Utenfor
Norsk Luther misjonssamband
I Oslo og utenfor
Storsalen normisjonen
Og utenfor den katolske
Domkirke og utenfor
SAS hotellet

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere
Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss