Idag 22 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke bryte ekteskapet

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke bryte ekteskapet

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke sex trakassere

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke sex trakassere

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 73 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 3 timer og jeg fikk
10 kroner Jeg gav 1000 til Ramona muntean lenuta og Jan på borgergård fikk 200 kroner Av meg

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss