Svar på åpen søknad

Jeg fikk idag dette brevet fra personalkonsulentTone Bråthen spydevold postboks 220 1702 sarpsborg i brevet står det

Fredrik 2 videregående skole bekrefter med dette å ha mottatt din åpne søknad
På stilling som religions lærer og vi takker for din interesse
Per idag har skolen tilstrekkelig bemanning i forhold til behov inn mot
Skole året 2019 2020
Vi er imidlertid takknemlig for å ha muligheten til å kunne kontakte deg
Dersom det skulle oppstå vikarbehov

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss