På første siden i folk er folk står det

På førstesiden folk er folk står det

Fellesskapet kan aldri frarøve enkeltmennesket dets grunnleggende rettigheter
Alle mennesker har rett til Å be om hjelp når de trenger det også når det skjer i form av tigging
Tillegg til høyres prinsipp program 2019

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss