Idag 8 april 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Personer er ikke bekymret i Guds rike

Det har Guds sønn Jesus Kristus sagt til meg

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

De små lette Steg er ikke bekymret

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 47 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer men
Jeg fikk ikke Noe penger
Idag kom folk er folk ut nr 58 der fikk jeg dette på trykk

Jeg med tigger plakat der det står på tigger plakaten

Bud du skal ikke være feig og sleip

Og på den andre tigger plakaten står det

Bud du skal ikke vigsle homofile og lesbiske i kirka

Og på en tigger plakat står det

Bud

Du skal elske din neste som deg selv

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss