Dikt omtanke

Omtanke er å Legge merke til
Oss tiggere

Omtanke er å
Bestå dagens
Eksamen ved å
Gi 500 til oss
Tiggere

Omtanke er
Å glede Et
Menneske

Trond Worren tidligere uteligger

På den travle vei
Glemmer man Lett
Det vesentlige som
Å gi oss tiggere 500
Kroner og bestå dagen s
Eksamen

Vis omtanke sett inn 500 kroner på konto 50241089344 Trond Worren
Tigger disippel og tidligere uteligger