Jeg husker i juli 2017

Jeg husker i juli 2017 Da jeg var innlagt på Dikemark psyk avd DagaliJeg var en tur til Asker så ble jeg plaget av angst i tre timer
Så ringte jeg misjonen Jesus leger og kort tid etter at jeg hadde ringt
Forbønns telefonen til Jesus leger så ble jeg helbreda av angst
Guds sønn Jesus Kristus helbredet meg mot angst
Guds sønn Jesus Kristus Sa til meg i kveld 16 mars 2019
Jeg helbredet deg mot angst

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss