Dikt lykke

Den lykke vi alleVil oppleve er
Å være glad å le

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss