Jeg ble stoppa av en sivil politi mann i asker

I juni 2017 på Dikemark psyk avd var jeg i AskerDer ble jeg stoppa av en sivil politi mann
Han spurte meg om jeg tigga
Jeg sa det er privat liv
Han spurte meg om jeg hadde en diagnose
Jeg så det er privat liv
Jeg sa jeg var frivillig innlagt på Dikemark psyk avd
Dagali i seks måneder

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss

Jeg har blitt ufør på grunn av alle de 168 personene som har Plaga meg
Derfor var jeg frivillig innlagt på Dikemark psyk avd dagali