Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 100000 personer I Hønefoss Oslo og Asker og 166 personer har pl aga meg

Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 100000 personer I Oslo Asker og Hønefoss og 166 personer har plaga megJeg og mor Randi har gitt Rom dama Ramona muntean lenuta 280 000 kroner
Og da utvalgte Guds sønn Jesus Kristus meg Til å bli disippel
Idag 22 januar 2019 står det på tigger plakaten du skal ikke mobbe og Plage psykotiske og rusmisbrukere dette bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 48 personer og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer men jeg fikk bare noen krone stykker

I Markus evangeliet i bibelen står det at Guds sønn Jesus Kristus helbredet en person med vissen hånd Guds sønn Jesus Kristus Sa til mannen
Rekk ut hånden og han gjorde det og hånden ble frisk

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss