I Markus evangeliet Kap 7 står det

I Markus evangeliet Kap 7 står det

Guds sønn Jesus Kristus sier det som går ut fra mennesket det gjør mennesket urent for innenfra fra menneske hjertet kommer de onde tankene
Hor tyveri mord ekteskapsbrudd pengejag ondskap svik utskeielser misunnelse spott hovmod vettløshet alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesker urent
Dette står det i bibelen

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss