Dikt gale huset jordkloden

Utskrevet fra PsykiatriskAvd til gale huset Jord kloden
Guds sønn Jesus Kristus
Har sagt elsk dine fiender
Men hvem elsker sine
Fiender på gale huset
Jordkloden
Guds sønn Jesus Kristus
Sa til den rike unge mannen
Gi alt det du eier til de
Fattige
Men hvem på jordkloden
Gir Alt det de eier
Til de fattige
Jeg vet ikke om noen
På gale huset Jordkloden
Som har gitt alt det De
Eier til de fattige
Det meste jeg har
Fått når jeg har tigga
I flere år er 500 kroner
Dermed har ingen gitt
Alt det De Eier til meg
På gale huset Jordkloden

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss