Dikt skap fred

Guds sønn Jesus Kristus harSagt salig er den som
Skaper fred

Guds sønn Jesus Kristus
Har sagt Salig er de barmhjertige
For de skal få barmhjertighet

Guds sønn Jesus Kristus har
Sagt salig er De Som hungrer
Og tørster etter rettferdighet
For de skal mettes

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss