Dikt lykken

Gled deg du somLykken søker
For husk den
Kommer deg
Raskt i møte

Trond Worren tidligere uteligger

Sett inn 500 kroner på konto 50241089344 Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss