Jeg har fått 38 saker på trykk i avisa Norge idag

Jeg har som frilans journalist fått 38 saker på trykk i avisa Norge idagDu kan lese noen av sakene ved å søke på nettet navnet mitt og
Avis saker på trykk i avisa Norge idag

Sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren borgergård borgergata 30 Hønefoss Tigger disippel og tidligere uteligger