Idag 27 oktober 2018 gav jeg tigger dama Monica en jogge bukse

Jeg har fått en jogge bukse av Sørlendingen Jon Arne på borgergårdDen jogge buksa gav jeg idag til rom tigger dama Monica ved
Filadelfia kirka og jeg gav 80 kroner til en rom tigger i hønefoss

Sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss