Dikt alderdommen

AlderdommenEt varsel om
Plager på plager

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss sett inn penger på konto 50241089344