Dikt tiden

Tiden kjærtegner deUnge men tiden slår
Og slår de gamle
Og skrøpelige

Trond Worren tidligere uteligger

Sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss