Dikt uteliggeren

Du uteligger

Du sover på den harde gate

Du uteligger

Du vekkes av folk
Om natta

Du uteligger

Du plages av bilstøy

Du uteligger

Du fryser om
Vinteren

Du uteligger

Du plages av
Luftforurensingen

Du uteligger

Du plages av
Folk om natta

Trond Worren tidligere uteligger desember 2016

Tigger disippel tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss