Dikt lykke

Lykken er å gjøreDet gode
Lykken er å lese
Om det Evige liv
I bibelen

Trond Worren tidligere uteligger

Tigger disippel tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss