Dikt reise

Den reise vi alleVil reise Er den
Trygge reise

Trond Worren tidligere uteligger

Tigger disippel tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss