Lazarus

Guds sønn Jesus KristusVekket Lasarus opp fra
De døde

Det står det i bibelen

Trond Worren tidligere uteligger

Tigger disippel tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss