Dikt pleieassistenten

Jeg husker at jeg jobbaSom pleieassistent
På Ullevål sykehus da
Jobba jeg på de fleste
Avd og jeg jobba på radium
Hospitalet og jeg jobba
Som pleieassistent
På Cathinka Gullberg
Sykehjem og jeg jobba på
Stranda sjukeheim og på
Valldal alders og sykehjem

Trond Worren tidligere uteligger

Tigger disippel tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss