Dikt første hjelp

Jeg husker at jegJobba som pleie
Assistent på Ullevål
Sykehus også på et rom
Der så vi en pasient
Som hadde ramla på
Golvet og vi la han
Oppi senga og vi
Starta første hjelp
Men pasienten døde

Trond Worren tidligere uteligger

Tigger disippel Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss