Side 1086 i dagboken ikveld 29 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke utføre vold mot helsepersonell Du skal ikke utføre vold mot tiggere og uteliggere Du skal ikke utføre vold mot prostituerte
Dere i forlag jeg sender derr en og en side som dere kan utgi i bokform Hvis dere vil
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1086 i dagboken ikveld 29 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke utføre vold mot helsepersonell Du skal ikke utføre vold mot tiggere og uteliggere Du skal ikke utføre vold mot prostituerte
Dere i forlag jeg sender derr en og en side som dere kan utgi i bokform Hvis dere vil
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo